14 Ιουλ 2015

ΗΜΑΘΙΑ - ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΚΡΙΤΙΡΙΑ)


Ξεκινάει από την Τετάρτη 15η Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων στην Ημαθία για το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας. Δικαιολογητικά, κριτήρια επιλεξιμότητας και υπεύθυνοι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας και των δήμων της Ημαθίας

Ξεκινάει από την Τετάρτη 15η Ιουλίου και στην Ημαθία η κατάθεση αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).Η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος είναι η Τετάρτη 5η Αυγούστου.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
  • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης htps://www.idika.org.gr/teba
  • είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης

Στην Π.Ε Ημαθίας και τους δήμους της Ημαθίας υπεύθυνοι υπάλληλοι παραλαβής των αιτήσεων είναι οι εξής:

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, 2331351816-2331351800, diamantopoulou@alexandria.gr
Δημ.Κατ.Δ.Ε.Αντιγονιδών-Καβάσιλα, 59100, 07:00-15:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, 2331352200, pavlopoulou@alexandria.gr
Δημ.Κατ.Δ.Ε.Μελίκης-Μελίκη, 59031, 07:00-15:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
        
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΥΑ, 2333350300, papanikoloudi@alexandria.gr
Δημ.Κατ.Δ.Ε.Πλατέος-Πλατύ, 59032, 07:00-15:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
        
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2333350130, samaras@alexandria.gr
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας-Εθν.Αντίστασης 42, 59300, 07:00-15:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΖΑΡΚΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, 2333350150, zarkada@alexandria.gr
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας-Εθν.Αντίστασης 42, 59300, 07:00-15:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, 2331350103, soumbourou.m@imathia.pkm.gov.gr
Π.Ε.Ημαθίας- Μητροπόλεως 44, 59100, Βέροια, 09:00-13:00, ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ, 2331350115, batsaras.i@imathia.pkm.gov.gr
Π.Ε.Ημαθίας-Μητροπόλεως 44, 59100, Βέροια, 09:00-13:00, ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
        
ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ, 2331350102, nestoropoulou.n@imathia.pkm.gov.gr
Π.Ε.Ημαθίας-Μητροπόλεως 44, 59100, Βέροια, 09:00-13:00, ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 2332350516, stavrianidou@naoussa.gr
Δημοτικό Κατάστημα -Κοπανός, 59035, 10:00-14:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 2332350604, kalinikidou@naoussa.gr
Δημοτικό Κατάστημα -Ειρηνούπολη, 59034, 10:00-14:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΦΙΚΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, 2332350300, fikata@naoussa.gr
Δημαρχείο-Δημαρχείας 30, 59200, Νάουσα, 10:00-14:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    

ΛΥΜΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ, 6937564319-2331024794, napniok@yahoo.gr
Ζωγιοπούλου 5, 59100, Βέροια, 09:00-12:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, 2331024794, napniok@yahoo.gr
Ζωγιοπούλου 5, 59100, Βέροια, 09:00-12:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΣΥΜΕΛΑ, 6973857258-2331043390, slamprinaki77@yahoo.gr
ΚΑΠΗ Αποστόλου Παύλου Αριστοτέλους 134, 59033, 09:00-12:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 

ΚΥΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, 6972250455, kdapaskiou@gmail.com
Δ.Ε Μακεδονίδος- Δημ.Κατ.Ριζωμάτων,  59100, 09:00-12:00,ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, 6946783923-2331352019, elpaschalidou@yahoo.gr
Δ.Ε Βεργίνας - Δημ.Κατ.Βεργίνας, 59031, 09:00-12:00, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ

Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδαhttps://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ θα είναι δυνατή από τις 15/07/2015 έως και 05/08/2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015.Σε ότι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό  έτος 2014) κωδικό TAXIS

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά κριτήρια
Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος(ως έτος αναφοράς ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015(χρήση 2014)):
3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο.
4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
γ. Το επίδομα αναδοχής.
δ. Το εξωϊδρυματικό επίδομα
ε. Προνοιακά επιδόματα

Β. Περιουσιακά κριτήρια
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις: Δεν ωφελούνται των παροχών
α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.