5 Απρ 2016

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2016 - ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ!

Μέχρι της 31 Ιανουαρίου θα γνωρίζανε οι αρμόδιες αρχές του υπουργείου πόσα στρέμματα με βαμβάκι καλλιεργήθηκαν και τη ποσότητες παραδόθηκαν στα εκκοκκιστήρια  για να καταβάλει περίπου 180.000.000
ευρώ στους βαμβακοπαραγωγούς την συνδεδεμένη προς τα τέλη Φεβρουάριου με αρχές Μαρτίου.Αλλά προς το παρόν από πληροφορίες