29 Ιουλ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Ανακοινώνουμε  ότι  έχει ξεκινήσει  και βρίσκεται  σε πλήρη λειτουργία το πρόγραμμα δασοπροστασίας του 2015, με σκοπό την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων  του Νομού Ημαθίας.

Η υλοποίηση του προγράμματος στοχεύει στην αποτελεσματική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής μας,  που περιλαμβάνουν πλούσια όσο και σπάνια χλωρίδα και πανίδα και έχουν μεγάλη συνεισφορά στο περιβάλλον και στην οικονομία του νομού.
Οι κίνδυνοι που απειλούν  τα δάση μας, είναι κατά κύριο λόγο οι πυρκαγιές (την θερινή περίοδο),  οι εκχερσώσεις- καταπατήσεις, οι λαθροϋλοτομίες και  οι λαθροθηρίες. Για τον λόγο αυτό οι δασικές υπηρεσίας του νομού λειτουργούν όλες τις ημέρες και πέραν του κανονικού ωραρίου, ώστε να  είναι  στην διάθεση του κάθε φορέα αλλά και φιλόνομου πολίτη, για τυχόν πληροφορίες που έχουν στόχο την δασοπροστασία.

  • Δ/νση Δασών Ημαθίας: 7.00΄- 19.00΄  τηλ.: 2313309784
  • Δασαρχείο Βέροιας: 7.00΄- 19.00΄  τηλ.: 2313309647
  • Δασαρχείο Νάουσας: 7.00΄- 22.00΄ τηλ.: 2332022280 

Ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές: Πυροσβεστική Υπηρεσία τηλ.: 199 και Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας – Αναγγελία δασικών πυρκαγιών  τηλ.: 1591
Βέροια 28-7-2015
Ο Δ/ντής Δασών Ημαθίας
Νικόλαος Μέντης
Δασολόγος