24 Ιουλ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Λόγω της παράτασης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των ρυθμισμένων οφειλών  του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης έως 31 Ιουλίου 2015,
δεν θα απαιτηθεί από όσους ασφαλισμένους έχουν ενταχθεί στις ηλεκτρονικές ρυθμίσεις του Ν. 4152/2013 (Πάγια και Νέα Αρχή) και του Ν. 4321/2015 (νέα ρύθμιση 100 δόσεων) η καταβολή της δόσης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 εντός του τρέχοντος μηνός.
Η δόση μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 θα απαιτηθεί μαζί  με την δόση μηνός Αυγούστου 2015,  μετά το 1ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 2015.