21 Ιουλ 2015

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛHKI

Σε ετοιμότητα πρέπει να βρίσκονται οι βαμβακοπαραγωγοί της Ημαθίας για την δεύτερη γενιά του πράσινου σκουληκιού περί τα τέλη Ιουλίου που είναι και η πιο επικίνδυνη για την καλλιέργεια
.Οι γεωπόνοι των κατά τόπους ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας  ενηµερώνουν τους παραγωγούς ότι πρέπει να ελέγχουν την φυτεία τουλάχιστον  2 φορές την εβδοµάδα, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη σωστή ανάπτυξη των φυτών, και να προχωράνε σε επέµβαση µόνο αν εντοπίσουν 6 µε 8 προνύµφες ανά 100 φυτά.
Όπως υπογραµµίζεται οι συλλήψεις πεταλούδων στις φεροµονικές παγίδες δεν αποτελούν βασικό  κριτήριο για την εφαρµογή επέµβασης, αλλά είναι ένα σηµαντικό εργαλείο εκτίµησης του κινδύνου.

Κυριότερος στόχος των παραγωγών είναι να αποφύγουν τους  ψεκασµούς, ώστε η καλλιέργεια να κρατήσει "συµµάχους" όλα τα απαραίτητα ωφέλιµα έντοµα, τα οποία, είναι εξαιρετικά χρήσιµα προκειµένου να αντιµετωπιστεί η δεύτερη γενιά, η οποία είναι και η πιο επικίνδυνη για την ποιότητα και την ποσότητα της φετινής παραγωγής. Ιδιαίτερα φέτος, οι χαµηλές για την εποχή θερµοκρασίες που επικράτησαν τον Ιούνιο και σε συνδυασµό µε τις πολλές  βροχοπτώσεις οδήγησαν στην οψίµηση της παραγωγής σε πολλές τις περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας και εγκατέστησαν πιο νωρίς πάνω στα χτένια το πράσινο σκουλήκι.
Η σωστή  πρακτική, σύµφωνα µε τους γεωπόνους, είναι να αφήσουµε τη θανάτωση του πράσινου σκουληκιού στη βιολογική δραστηριότητα των φυσικών εχθρών (ωφέλιµα έντοµα), οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά και τις προνύµφες του.  Οι ψεκασµοί θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ζωντανές προνύµφες και όχι απλά φαγωµένα ή πεσµένα στο έδαφος χτένια.
Την περίοδο αυτή, προτιµούνται εγκεκριµένα εντοµοκτόνα, που µε  τον τρόπο και το φάσµα δράσης τους, κατά την εφαρµογή στην βαµβακοκαλλιέργεια είναι τα φιλικότερα προς τα ωφέλιµα έντοµα.