21 Απρ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Mε το Ν.4061/2012(ΦΕΚ 66/Α΄/22-3-2012) καταργήθηκε, μεταξύ άλλων, η διαδικασία εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 95/19-5-1975 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου(Α΄98), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.138/1975(Α΄180)(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ).


Σε εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου  168 του Ν. 4099/2012(ΦΕΚ 250/Α΄/20-12-2012) εκμισθώθηκε τμήμα της έκτασης Έλους Κλειδίου σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που εκμίσθωναν τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την δημοσίευση του νόμου 4061/12, αγροτικά ακίνητα, σύμφωνα με την αριθ. 95/1975 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, έως το τέλος του 2014.

Σε εφαρμογή της επόμενης μεταβατικής διάταξης του άρθρου 37, παρ. 14, εδάφιο γ του  Ν.4235/2014(ΦΕΚ 32Α/2014), εκμισθώθηκε το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής Έλους Κλειδίου σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες  ή ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού  Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού οι οποίοι εκμίσθωσαν αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου  95/1975, έως το τέλος του 2014.

Ωστόσο, η εν λόγω έκταση καθορίστηκε ως Δημόσιο Κτήμα, με αριθμό ΒΚ 122, και αποτελεί ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου διαχειριζόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών. Η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας έχει υποβάλει αίτημα για παραχώρηση της διαχείρισης της  έκτασης αυτής ,  μέσω του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπ.Α.Α.Τ.), στο Υπουργείο Οικονομικών, σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 4061/2012, διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.

Εφόσον  το Υπουργείο Οικονομικών παραχωρήσει τη διαχείριση της εν λόγω έκτασης (Έλος Κλειδίου) στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας(πρώην ΥΠΑΑΤ),  τότε αυτή  θα  γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για αγροτικούς σκοπούς και μόνο ( σύμφωνα με το άρθρο  28 του ίδιου νόμου).

Σε αναμονή ολοκλήρωσης της παραπάνω διαδικασίας και προκειμένου να μη μείνει ανεκμετάλλευτη η τρέχουσα καλλιεργητική περίοδος, η Π.Ε. Ημαθίας, μετά από εντολή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη, έχει αιτηθεί νομοθετική ρύθμιση, ώστε να καταστεί δυνατή η παράταση ισχύος των αποφάσεων εκμίσθωσης των προηγούμενων ετών (εφόσον βέβαια οι δικαιούχοι το επιθυμούν).