10 Απρ 2015

Η ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10/4

Η ζωή εν τάφω κατετέθης, 
Χριστέ, και Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.