24 Απρ 2015

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ ΗΜΑΘΙΑΣ

 Μετά τα Τρίκαλα και το Σταυρό Ημαθίας το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας ξεκίνησε τμήμα μάθησης στο Λιανοβέργι Ημαθίας.

Οι εκπαιδευόμενοι επέλεξαν να επιμορφωθούν στη θεματική ενότητα διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων στο οποίο εκπαιδεύτρια είναι η κα Ευθυμία Τσαπαροπούλου. Εφόσον συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων μέχρι τις 29 Απριλίου 2015 θα ξεκινήσει τμήμα διαμόρφωσης και διακόσμησης εσωτερικών χώρων στο Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Θωμαή Ε. Δημητριάδου, 6949410881, 2333026806,
E-mail: kdvm.alex@gmail.com , facebook: Κδβμ Δήμου Αλεξάνδρειας
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας

Αθηνά Ευσταθίου, 6936276296, 2333026806
Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας