20 Μαρ 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΔΕ ΜΕΧΡΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Πράσινο φως» έδωσε τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παράταση της προθεσμίας των αιτήσεων για τις άμεσες ενισχύσεις μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ένα μήνα μετά δηλαδή από την αρχική προθεσμία της 15ης Μαΐου. Η παράταση θα ισχύσει και για τις στρεμματικές ενισχύσεις του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ.Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Έχω προτείνει να επιτραπεί στα κράτη - μέλη να παρατείνουν την προθεσμία, ώστε οι αγρότες να μην υποστούν τις συνέπειες των καθυστερήσεων των εθνικών διοικήσεων, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση του πρώτου έτους εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Τα κράτη - μέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποφύγουν τις κυρώσεις των εκπρόθεσμων αιτήσεων των δικαιούχων».

Και πρόσθετε, «είναι αυτονόητο ότι τα κράτη - μέλη που θα αποφασίσουν να αναβάλουν την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το διοικητικό και ελεγκτικό σύστημά τους θα διαφυλάξει τη σωστή δημοσιονομική διαχείριση».

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η παράταση θα ισχύσει μόνο για το 2015 και θα είναι προαιρετική.
ΠΗΓΗ