30 Μαρ 2015

ΟΙΝΟΣ - ΜΕΧΡΙ 5 ΣΡΤΕΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βαγγέλης Αποστόλου
έλαβαν έγκριση όλες οι αιτήσεις νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών που ζήτησαν δικαιώματα φύτευσης αμπελοοινικών ποικιλιών (έως 5 στρέμματα) από το Εθνικό Απόθεμα αποκλειστικά για την παραγωγή ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνων. Η ΥΑ ξεκαθαρίζει επίσης ότι οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν αφορούν νέους αγρότες που εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης. Για ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες όμως η απόφαση προβλέπει τις παρακάτω διαφοροποιήσεις:

Ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις των νέων γεωργών για παραγωγή οίνων εκτός ΠΟΠ και ΠΓΕ στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας, Πρεβέζης και Αιτωλοακαρνανίας και μέχρι του ορίου των 5 στρεμμάτων.

Κατά παρέκκλιση, στους νέους γεωργούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Χαλκιδικής, Λάρισας και Αχαΐας, κατανέμονται δικαιώματα φύτευσης μέχρι του ορίου των 4 στρεμμάτων, λόγω της μεγάλης ζήτησης στρεμμάτων και του περιορισμένου αριθμού υφιστάμενων δικαιωμάτων στο Εθνικό Αποθεματικό.

Ικανοποιούνται στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους επιπλέον εκτός από τις αιτήσεις των νέων γεωργών και όλες οι αιτήσεις, μέχρι και την κατηγορία ii α) και β) των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών κατόχων αμπελουργικής εκμετάλλευσης χωρίς όριο μεγέθους στα μικρά νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων και τουλάχιστον 3 στρεμμάτων στα υπόλοιπα νησιά.

Κατανέμονται δικαιώματα φύτευσης τουλάχιστον 3 στρεμμάτων στις ορεινές και
5 στρεμμάτων στις πεδινές περιοχές, στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Τριφυλίας, Ανατολικής Αττικής και Μαγνησίας και μέχρι του ορίου των 5 στρεμμάτων.

Τέλος - σύμφωνα με την απόφαση - οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας καλούνται να συμπληρώσουν συγκεντρωτικό πίνακα με τους δικαιούχους παραγωγούς το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2015 και να τον στείλουν στο Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας το ταχύτερο δυνατό (και με e mail), καθώς και τις τυχόν αδιάθετες εκτάσεις, που επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό.


ΠΗΓΗ