30 Μαρ 2015

ΜΕΧΡΙ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Μέχρι την Παρασκευή 17 Απριλίου καλούνται τώρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για το ΟΣΔΕ οι κτηνοτρόφοι της χώρας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιταχύνει τις διαδικασίες, προκειμένου να γίνει η κατανομή εκτάσεων για βοσκοτόπους όπως αποτυπώνονται στον θεματικό χάρτη του ΟΣΔΕ για σκοπούς Κοινοτικών Ενισχύσεων.


Στο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ημερομηνία 27 Μαρτίου που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Αποστολάκο, επισημαίνεται ότι η αίτηση ΟΣΔΕ χρειάζεται να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποδεικνύοντας και την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης
2. Δήλωση σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινήσει.
3. Κατάθεση και σκανάρισμα των παρακάτω δικαιολογητικών για βοσκότοπους που νέμεται την χρήση «ιδιωτικούς», συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαζόμενων από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ, και ψηφιοποίηση τους στην ΕΑΕ 2015:
• Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) για την χρήση της έκτασης
• Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, θεωρημένο από την Δημόσια Υπηρεσία διαχείρισης της έκτασης κατόπιν χαρακτηρισμού της χρήσης αυτής (δεν απαιτείται σκανάρισμα).


ΠΗΓΗ