3 Ιαν 2015

ΣΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Συγκρατηµένες είναι οι εκτιµήσεις για το πρώτο τρίµηνο του 2015 όσον αφορά τις τιµές των λιπασµάτων καθώς η προσφορά τους αναµένεται να ξεπεράσει την παγκόσµια ζήτηση, σύµφωνα µε την τριµηνιαία έκθεση της επενδυτικής τράπεζας Rabobank.
Ειδικότερα, οι αναλυτές εκτιµούν πως τα χαµηλά περιθώρια κέρδους για τους αγρότες, θα τους κάνουν να είναι περισσότερο προσεκτικοί στη χρήση και την εφαρµογή λιπάσµατος. Από την άλλη πλευρά όµως, η ανοιξιάτικη ζήτηση στο Βόρειο Ηµισφαίριο θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για µια µεγάλη πτώση των τιµών στα λιπάσµατα.

Μια αύξηση στην προσφορά ουρίας το πρώτο τρίµηνο του 2015 θα δώσει τον τόνο για τις διεθνείς τιµές ουρίας. Υπάρχει περίπτωση η προσφορά να ξεπεράσει τη ζήτηση τους τρείς πρώτους µήνες της νέας χρονιάς, εφόσον αρχίσουν να «τρέχουν» οι φηµολογούµενες νέες δυνατότητες παραγωγής σε Αλγερία και Αίγυπτο και εφαρµοστούν οι προσφάτως αναθεωρηµένοι δασµοί στις κινέζικες εξαγωγές που θα  αυξήσουν τη διαθεσιµότητα της ουρίας.


«Η διαθεσιµότητα κινέζικης ουρίας για εξαγωγές µπορεί να βελτιωθεί περεταίρω κατά 10-15% το οικονοµικό έτος (ΟΕ) 2015, από τη στιγµή που η Κίνα βρίσκεται κοντά στο να καταργήσει τα διαφορετικά φορολογικά περιθώρια που έχει θεσπίσει», εξηγεί η Σούζαν Πέρα, αναλύτρια της Rabobank. «Αυτό µεταφράζεται σε 11,6-12,1 εκατ. τόνους ουρίας για το ΟΕ 2015», τονίζει η ίδια.

Ωστόσο, η ανοιξιάτικη ζήτηση για ουρία στο Βόρειο Ηµισφαίριο µπορεί να στηρίξει τις τιµές και να αποτρέψει περαιτέρω πτώση τους, παρέχοντας ένα µηχανισµό ασφαλείας για τη διεθνή αγορά ουρίας. Το τελευταίο τρίµηνο του 2014 η τιµή της ουρίας έχει ακολουθήσει καθοδική πορεία, φτάνοντας στα 311,3 δολάρια ανά τόνο το Νοέµβριο από τα 325 δολάρια/ τόνο του Σεπτεµβρίου.

Πτώση 5% στη ζήτηση καλίου

Παράλληλα, η αγορά καλίου (ποτάσας) περιµένει το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των προµηθευτών και της Κίνας για τη διαµόρφωση των τιµών το 2015. Η συνεχής πίεση στα περιθώρια κέρδους των αγροτών σε ΗΠΑ και Ευρώπη είναι πιθανό να οδηγήσει σε µείωση της ζήτησης για κάλιο κατά 5% την ερχόµενη άνοιξη. Επίσης, τα σχετικά υψηλά αποθέµατα και η πίεση στις τιµές των δηµητριακών και των ελαιούχων σπόρων θα επιβάλλουν «ταβάνι» στην περαιτέρω αύξηση των τιµών του καλίου, οι οποίες κινήθηκαν ανοδικά το τελευταίο τρίµηνο από τα 287 δολάρια/τόνος στα 305 δολάρια/τόνος.

«Η µειωµένη διεθνής ζήτηση και τα υψηλά αποθέµατα καλίου σε πολλές σηµαντικές αγορές δίνει στην Κίνα τη δύναµη να καθορίζει τις τιµές», σύµφωνα µε το στρατηγικό αναλυτή της Rabobank, Ντιρκ Γιαν Κένες. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η Κίνα θα συµφωνήσει σε συµβόλαια ύψους 305 δολαρίων ανά τόνο, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Rabobank.

Παράλληλα, η ανοιξιάτικη ζήτηση στο Βόρειο Ηµισφαίριο, υπό κανονικές συνθήκες θα οδηγούσε σε αύξηση της τιµής για τα φωσφορούχα λιπάσµατα, ιδίως σε συνδυασµό µε την προσφορά. Ωστόσο, η πολιτική φορολόγησης της Κίνας για τα φωσφορούχα δεν αφήνει πολλές πιθανότητες για ένα τέτοιο σενάριο.

Γενικά, η ευρωπαϊκή αγορά λιπασµάτων, άρχισε να γίνεται πιο δραστήρια από τον Σεπτέµβρη και µετά, αλλά εκτιµάται ότι θα χάσει την εµπιστοσύνη των αγοραστών. Οι αγοραστές ουρίας στρέφονται περισσότερο προς τη Μέση Ανατολή και την Κίνα προκειµένου να αντικαταστήσουν τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης (Ρουµανία, Κροατία, Ουκρανία) µετά τις τάσεις για αποσταθεροποίηση της περιοχής από τη Ρωσία


agronews.gr