2 Ιαν 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ


 ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ


Κυριακή, 11 Ιανουαρίου στις 8:30 π.μ.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ(ΠΑΛΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)