4 Ιαν 2015

20 ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Στους κατόχους των διπλωμάτων οδήγησης μοτποδηλάτων που έχει εκδώσει η Τροχαία , οι οποίοι υπολογίζονται σε περισσότερους από 500.000, είχε δοθεί διετής προθεσμία, η οποία λήγει σε περίπου 20 ημέρες. Η αλλάγη των διπλωμάτων που έχουν εκδοθεί από την Τροχαία είναι υποχρεωτική, ενώ οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης οφείλουν, εφόσον επιθυμούν να οδηγούν μοτοποδήλατο μετά τις 18-1-2015, να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας οδήγησής τους, απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας τους ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ πληρώνοντας παράβολο ύψους 30 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες είναι τα εξής:  1.  Φωτοτυπία άδειας μοτοποδηλάτου 
  2. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση 
  3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  4.  Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
www.dikaiologitika.gr