25 Φεβ 2015

ΣΤΑ 37,4 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΑ ΤΕΥΤΛΑ

Όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα, στην περίπτωση που τα στρέµµατα που µπήκαν φέτος ανέρχονται στα 200.000, τότε το ποσό που θα δικαιούται κάθε παραγωγός είναι 25 ευρώ το στρέµµα. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο δεν προβλέπει για φέτος έκταση µεγαλύτερη από τα 70.000 στρέµµατα, που αντιστοιχεί σε ενίσχυση ύψους 37,4 ευρώ το στρέµµα
.

Κατά αναλογία, µε διαθέσιµο ποσό στα 6,917 εκατ. ευρώ για το 2016 και σπαρµένα πάλι 70.000 στρέµµατα, η συνδεδεµένη εκτιµάται στα 51,8 ευρώ το στρέµµα. Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί ζητούν να προχωρήσουν οι εξαγγελίες του υπερυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Π. Λαφαζάνη σχετικά µε την οικονοµική τακτοποίηση των παραγωγών για εξόφληση των χρωστούµενων, µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου, προκειµένου να µη χαθεί η φετινή καλλιεργητική σεζόν.  

Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι πρόκειται για µια «λογική», η οποία βρίσκει αντίθετους τους καλλιεργητές, καθώς δεν συµφωνούν µε την κατανοµή της εν λόγω ενίσχυσης βάσει στρεµµάτων. Μάλιστα, οι ίδιοι οι παραγωγοί επικαλούνται προηγούµενη δέσµευση του γενικού γραµµατέα, ∆ηµήτρη Μελά, σύµφωνα µε την οποία το ποσό της συνδεδεµένης ενίσχυσης στα ζαχαρότευτλα θα µοιράζεται ανάλογα µε τον αριθµό των καλλιεργητών και όχι µε τα καλλιεργητικά όρια όπως φαίνονται στον πίνακα (π.χ. από 70.000 έως 133.000 στρέµµατα στα 37,4 ευρώ το στρέµµα για το 2015). Στους υπολογισµούς των παραγωγών, εφόσον τα στρέµµατα αγγίζουν τα 100.000, µε δεδοµένο το ποσό των 5 εκατ. ευρώ για το 2015, τότε αναλογούν 50 ευρώ το στρέµµα σε κάθε δικαιούχο.
Τέλος, οι καλλιεργητές δέχονται να µπει πλαφόν στο ανώτατο όριο της εν λόγω ενίσχυσης, για να µην µπορεί να «ξεφύγει» πάνω από τα 70 ευρώ το στρέµµα, ακόµα και στην περίπτωση που η συνολική έκταση υπολογίζεται σηµαντικά µειωµένη, όπως φέτος.

Τα ποσά ανά χρονιά
Τα αντίστοιχα ποσά που θα µοιραστούν οι παραγωγοί τεύτλων, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στον εθνικό φάκελο,
για το 2016 ανέρχονται στα 6,917 εκατ. ευρώ, το 2017 στα 6,835 εκατ. ευρώ, το 2018 στα 6,759 εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 και το 2020 η συνδεδεµένη υπολογίζεται στα 6,684 εκατ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι
ανάλογα µε τα στρέµµατα που
θα σπαρθούν (από 70.000 έως και 200.000), η συνδεδεµένη
για το 2016 κυµαίνεται από 34,6 ευρώ µέχρι 51,8 ευρώ το στρέµµα, για το 2017 από 34,2 µέχρι 51,1 ευρώ το στρέµµα, για το 2018 από 33,8 έως 50,6
ευρώ το στρέµµα και για τα
δύο τελευταία έτη υπολογίζεται από 33,4 µέχρι και 50 ευρώ
το στρέµµα.


Αλλά δύο έτη στη Διεθνή Συμφωνία Ζάχαρης
Παράταση έως το τέλος του 2017, για άλλα δύο χρόνια δηλαδή, της διεθνούς συµφωνίας του 1992 που αφορά την παρακολούθηση της αγοράς ζάχαρης, στο πλαίσιο των εργασιών του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ζάχαρης, εισηγείται το Συµβούλιο Υπουργών προς την Κοµισιόν.

Η αιτιολογική έκθεση
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, η παράταση αυτή κρίνεται προς το συµφέρον της Ένωσης εκτιµώντας ότι η συµφωνία του 1992 για τη ζάχαρη διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα δεδοµένης της σηµασίας που έχει για την κοινότητα, ως παραγωγού, εξαγωγέα και εισαγωγέα του συγκεκριµένου προϊόντος.
Η ∆ιεθνής Συµφωνία για τη Ζάχαρη του 1992, (εφεξής: η «Συµφωνία») είχε συναφθεί από την Κοινότητα µε την απόφαση 92/580/EΟΚ και άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993 για περίοδο τριών ετών έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1995. Έκτοτε παρατείνεται τακτικά για περαιτέρω περιόδους δύο ετών. Η Συµφωνία παρατάθηκε τελευταία µε την απόφαση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ζάχαρης τον Ιούνιο του 2013 και παραµένει σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015


ΠΗΓΗ