24 Φεβ 2015

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ούτως εχόντων των πραγµάτων, ο βασικός σχεδιασµός µένει ως έχει, εποµένως το χρονοδιάγραµµα δείχνει ανάρτηση των πινάκων µε τα δικαιώµατα και τα αντίστοιχα ποσά κάθε δικαιούχου για τα έτη 2015-2020 και άµεση υποβολή ενστάσεων, ώστε να εξεταστούν µέσα σε ένα τρίµηνο (Σεπτέµβριος – Νοέµβριος) και  η πληρωµή των αγροτών να γίνει πριν από το τέλος του έτους
.

Αυτό σηµαίνει ότι για φέτος δεν προβλέπεται προκαταβολή (50% ή 70%) ενίσχυσης και η πληρωµή θα γίνει εφάπαξ στο σύνολο των δικαιούχων στα τέλη της χρονιάς. Αιτία γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι οι αλλαγές που επέρχονται στα ποσά των δικαιούχων είναι µεγάλα και οποιαδήποτε προκαταβολή θα µπορούσε, όπως λέγεται αρµοδίως, να θέσει σε κίνδυνο την ορθότητα των πληρωµών.

Αναφορά στα έτη 2011, 2013 και 2014 
Βάση για τον υπολογισµό του ύψους των δικαιωµάτων κάθε αγρότη ή δραστηριοποιούµενου στην αγροτική παραγωγή, θα αποτελέσουν, όπως είναι φυσικό οι φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε, ωστόσο η διαδικασία ενεργοποίησης θα έχει αφετηρία προηγούµενες περιόδους µε ιδιαίτερη αναφορά στα έτη 2011, 2013 και 2014. Επί της ουσίας, όπως λένε στο υπουργείο µε εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις νέων αγροτών, κανείς άλλος δεν θα είναι σε θέση να ενεργοποιεί δικαιώµατα χωρίς αποδεικτικά εισπράξεων του 2013 ή δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2014.

Το πού ακριβώς θα διαµορφωθούν τα επίπεδα των ενισχύσεων, όπως και τα αντίστοιχα συνολικά ποσά του τσεκ κάθε δικαιούχου, θα εξαρτηθεί από σειρά παραµέτρων, κύρια εκ των οποίων η εικόνα των φετινών δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση πέραν των τριών γνωστών κατηγοριών (βοσκότοποι, δενδρώδεις, αροτραία), στις οποίες όλοι θα πρέπει να συγκλίνουν µέχρι το 2019, αυτό που καλό είναι όλοι να γνωρίζουν ότι:

α) Οι κάτοχοι ιστορικών δικαιωµάτων απολαµβάνουν το δίκτυ  προστασίας  του 30% ως ανώτερο επίπεδο απώλειας από το αντίστοιχο επίπεδο ενισχύσεων της τελευταίας χρονιάς.
β) Οι νεοεισερχόµενοι στο καθεστώς των ενισχύσεων δικαιούνται µόλις το 1/5 της βασικής ενίσχυσης που θα απολαύσουν στο τέλος της 5ετίας.
Παρ’ όλα αυτά, κάνεις δεν είναι σήµερα σε θέση να υπολογίσει επ’ ακριβώς τα χρήµατα που θα δικαιούται, εκτός και αν οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε παραµένουν πανοµοιότυπες για σειρά ετών και δεν διαφοροποιούνται φέτος. Ακόµη κι εδώ βέβαια, ο υπολογισµός δεν είναι απλός και ακολουθεί µια πορεία σύγκλισης προς τη βασική ενίσχυση, µε απώλεια την πρώτη χρονιά (2015), εκτός της οριζόντας περικοπής 12%, κάπου το 1/5 του 30% της διαφοράς µεταξύ παλιότερου τσεκ και βασικής ενίσχυσης. Αυτό σηµαίνει πως αν ένας αγρότης εισέπραττε (µέχρι το 2014) 60 ευρώ και η ενίσχυση (µε βάση το περιφερειακό µοντέλο) είναι 40 ευρώ, τον πρώτο χρόνο θα χάσει (πέραν του 12% για όλους) άλλα 6 ευρώ περίπου που προκύπτουν από το 30% της διαφοράς (20 ευρώ) µεταξύ παλιάς και νέας ενίσχυσης. Αντίστοιχα θα κινείται η εξατοµικευµένη απώλεια και για τα επόµενα έτη µέχρι το 2019 (δηλαδή στο 30% της διαφοράς).

Βατερλό στους νεοεισερχόµενους
Εκεί όµως που προβλέπεται Βατερλό, είναι στους νεοεισερχόµενους. Ο κανόνας λέει ότι αναµένεται να ξεκινήσουν µε το 1/5 της βασικής. ∆ηλαδή αν η  ενίσχυση στο τέλος της 5ετίας υπολογίζεται στα 40 ευρώ θα εισπράξουν τον πρώτο χρόνο (αφαιρουµένου του 12%) κάτι λιγότερο από 7 ευρώ.
Εδώ, όπως δηλώνει ο γραµµατέας του υπουργείου ∆ηµήτρης Μελάς, την κατάσταση θα κληθεί να «µπαλώσει» το εθνικό απόθεµα που ως γνωστόν υπολογίζεται στο 3% του εθνικού φακέλου και που τον πρώτο χρόνο θα είναι της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στη συνέχεια υπολογίζεται περί τα 10 εκατ. ευρώ το χρόνο. Το πόσοι θα είναι οι αιτούµενοι ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα και τι θα εισπράξουν τελικά παραµένει άγνωστο και δεν θα το ξέρει κανείς µέχρι τον προσεχή Σεπτέµβριο. Την ίδια στιγµή, οι συνδεδεµένες ενισχύσεις δείχνουν να πριµοδοτούν ήδη καλλιέργειες όπως η βιοµηχανική ντοµάτα, το ρύζι και τα πορτοκάλια (καταγράφεται αύξηση καλλιεργούµενων εκτάσεων).
Αντίθετα στα ροδάκινα για χυµοποίηση κρίνεται άσκοπη δαπάνη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις που επίσης δεν έχει ιδιαίτερο νόηµα, αξιολογείται θετικά µόνο ως προσανατολισµός στην καλλιέργεια.


ΠΗΓΗ