16 Αυγ 2015

ΕΛΤΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 581 ΟΔΗΓΟΥΣ , ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Πεντακόσιες ογδόντα μία θέσεις εποχικού προσωπικού θα προκηρύξει το προσεχές χρονικό διάστημα η Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, μετά την εγκριτική απόφαση που απέσπασε από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι θέσεις κατανέμονται στις 4 βασικές ειδικότητες των ΕΛΤΑ ως εξής:  • ΔΕ Διανομέων – 302 θέσεις

  • ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης – 185 θέσεις

  • ΔΕ Οδηγών – 49 θέσεις

  • ΥΕ Διαμετακομιστών -45 θέσεις


Αφορούν απασχόληση τόσο στην κεντρική υπηρεσία , όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Οι προκηρύξεις αναμένεται ότι θα εκδοθούν εντός του Σεπτεμβρίου.

Στα κύρια προσόντα που απαιτούνται για ΔΕ Οδηγών είναι δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α’ και Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας.

Για ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή άλλος ισότιμος τίτλος.

Για ΔΕ Διανομέων οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.

ΠΗΓΗ