20 Αυγ 2015

ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ!

Μετά την επαναφορά της προκαταβολής φόρου στο 55% για τα αγροτικά εισοδήματα του 2014, από 27,5%, και την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό ντίζελ - από τα 66 στα 200 ευρώ από την 1η Οκτωβρίου 2015 και στα 330 ευρώ, από την 1η Οκτωβρίου 2016 – που περιλαμβάνονται στον νόμο για την νέα δανειακή σύμβαση της χώρας, που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου από την βουλή, ετοιμάζεται πληρέστερο φορολογικό πακέτο για τον αγροτικό κόσμο.Αναλυτικότερα, στο άρθρο 3 του νόμου 4336 με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015, περιλαμβάνεται η παράγραφος Γ η οποία αφορά την «Συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» της χώρας με τους δανειστές με σχετικό «Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ» όπου στα θέματα δημοσιονομικής πολιτικής  προβλέπεται στο σημείο γ η: σταδιακής κατάργησης της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017.

Βέβαια, ως αντισταθμιστικό μέτρο πιθανώς, προβλέπεται και η χάραξη στρατηγικής για τη γεωργία·

πηγη