31 Αυγ 2015

ΝΑΟΥΣΑ - ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Αναρτώνται την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στους πίνακες ανακοινώσεων των κατά τόπους παιδικών σταθμών, τα πρώτα ονόματα των παιδιών που θα φοιτήσουν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Νάουσας.


Η φοίτηση των παιδιών που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση, θα ξεκινήσει στις 7 Σεπτεμβρίου.

Ο δεύτερος κύκλος επιλογής θα γίνει μετά την ανακοίνωση των επιλεγμένων ωφελούμενων γονέων από τα προγράμματα της ΕΕΤΑΑ, περίπου στις 12 Σεπτεμβρίου. Η επιλογή για τη φοίτηση των προνηπίων στους παιδικούς σταθμούς θα γίνει μετά την οριστικοποίηση των φοιτούντων στα Νηπιαγωγεία.

Στόχος του Δήμου και του ΝΠΔΔ του για φέτος είναι να εξυπηρετηθούν από τις δομές του Δήμου όλες οι οικογένειες που έχουν παιδιά βρεφικής και προνηπιακής ηλικίας.