28 Αυγ 2015

ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 230 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ!

Πρόγραμμα πληρωμών Σεπτεμβρίου συνολικού ποσού 229.338.400 ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αναλυτικά το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως εξής:

1. Πληρωμές που αφορούν σε αγρότες είναι:


1.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΥ, €
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011
27/8/2015 - 3/9/2015
2.000.000
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012
4/9/2015-11/9/2015
10.000.000
Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014)
7/9/2015 - 11/9/2015
35.000.000
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2013
20/9/2015 – 18/9/2015
10.000.000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Π.
1/9/2015 - 18/9/2015
6.000.000
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
1/9/2015 - 18/9/2015
1.200.000
Ο.Ε.Φ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
1/9/2015 - 18/9/2015
1.514.000
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε
1/9/2015 - 18/9/2015
1.345.000
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
1/9/2015 - 18/9/2015
4.420.000
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
1/9/2015 - 18/9/2015
7.000.000
ΣΥΝΟΛΟ

78.479.000

1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΤΡΑ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
2.063.670
Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ,
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ & ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
5.000.000
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121
(750 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)
25.000.000
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121
(150 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)
5.000.000
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΤΩΝ 2008-2013
15.000.000
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2014
25.000.000
Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΤΩΝ 2012 & 2013
28.000.000
Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά
ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2013
3.500.000
ΣΥΝΟΛΟ
108.563.670
 

2. Πληρωμές που αφορούν σε ιδιώτες επενδυτές είναι:
ΜΕΤΡΑ
ΠΟΣΟ
Μ 123 & 123Α
1.888.063
Μ313 , Μ311, Μ312
776.649
LEADER
2.467.071
Μ 123Α
323.000
ΣΥΝΟΛΟ
5.454.784

Συγκεντρωτικά οι πληρωμές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως 18/09/2015, οι οποίες αφορούν αγρότες και ιδιώτες επενδυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
229.338.400