17 Αυγ 2015

ΕΩΣ 85 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Αυξηµένη ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι που µπορεί να φθάσει και τα 17 ευρώ το στρέµµα υψηλότερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή, υπολογίζεται να λάβουν φέτος οι Έλληνες βαµβακοκαλλιεργητές, αν η καλλιέργεια δεν ξεπεράσει τα 2.250.000 στρέµµατα, η συνδεδεµένη µπορεί να φθάσει τα 85 ευρώ το στρέµµα, από 68 ευρώ το 2014.

Όπως επισημαίνει σε αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Agrenda.Ενω σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο  του ΟΠΕΚΕΠΕ που ορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής στα καθεστώτα των συνδεδεµένων ενισχύσεων, η ειδική ενίσχυση βάµβακος για το 2015 θα ήταν 74,9 ευρώ το στρέµµα αν η έκταση έφθανε τα 2.500.000 στρέµµατα.

Βέβαια, θα προηγηθεί η απαραίτητη επεξεργασία από τις υπηρεσίες, ενώ µετά το κλείσιµο του ηλεκτρονικού συστήµατος στις 31.01.2016, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αντλήσει τα καταχωρηθέντα στοιχεία παραδόσεων σύσπορου βαµβακιού όπως καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και θα διενεργήσει τους προβλεπόµενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας.πηγη