27 Μαΐ 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΟ κ. Τζιτζικώστας υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια δεν είναι πλέον αρμόδια για τον καθορισμό της συγκεκριμένης αργίας και ως εκ τούτου την απόφαση για τη λειτουργία ή μη των καταστημάτων λαμβάνουν αποκλειστικά τα συναρμόδια Υπουργεία.


Η δήλωση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα είναι η εξής: «Βάσει του νόμου 3996/2011 καταργήθηκε η αρμοδιότητα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και νυν Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων να ορίζουν ως αργία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Ως εκ τούτου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει καμιά αρμοδιότητα καθορισμού αργίας για τη συγκεκριμένη μέρα. Θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ότι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος θα πρέπει να είναι αργία. Ζήτησα με επιστολή μου και ζητώ και σήμερα δημοσίως από τα συναρμόδια Υπουργεία να λάβουν σχετική απόφαση καθορισμού της ημέρας του Αγίου Πνεύματος ως επίσημης αργίας για όλα τα καταστήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των εργαζομένων».