31 Μαΐ 2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 52 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Β.Ζ. ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ(ΠΙΝΑΚΑΣ)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων για την κάλυψη εποχικών
ή
παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που
εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ,
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ