26 Μαΐ 2015

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΧΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ!

Ο σχεδιασμός μιας Χάρτας Υγείας σε επίπεδο Ημαθίας ήταν το αντικείμενο συνάντησης του Δημάρχου Νάουσας Νίκου Κουτσογιάννη με το σωματείο εργαζομένων της Μονάδας Βέροιας του Νοσοκομείου Ημαθίας.

Ο Πρόεδρος του σωματείου Γιάννης Βοργιατζίδης και το μέλος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τις προσπάθειές τους αναφορικά με τη δημιουργία μιας επιτροπής αποτελούμενης από τους εμπλεκόμενους με την Υγεία φορείς και τους αιρετούς θεσμούς της Αυτοδιοίκησης, με στόχο τον σχεδιασμό και την κατάθεση πρότασης για έναν Χάρτη Υγείας που θα άρει τις αντιπαλότητες μεταξύ των δύο Μονάδων Υγείας και θα σχεδιάσει σε βάθος δεκαετίας την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους προς όφελος των πολιτών και των ασθενών.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι τα δύο μέλη του σωματείου εργαζομένων της Μονάδας Βέροιας στάθηκαν αλληλέγγυοι στα προβλήματα της Μονάδας Νάουσας, που στην περίοδο αυτή είναι πιο έντονα.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος συμφώνησε με τον σχεδιασμό του σωματείου, μιλώντας για ενιαία αντίληψη των πραγμάτων στον τομέα της Υγείας. Εστίασε επίσης στην ανάγκη εξειδίκευσης των δύο Μονάδων Υγείας Βέροιας και Νάουσας σε συγκεκριμένα αντικείμενα, αλλά και σωστού καταμερισμού του ιατρικού προσωπικού (ακόμη και σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας), με στόχο την ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση, την καλύτερη παροχή υγείας και τη βιωσιμότητα όλων των Μονάδων Υγείας.