13 Ιαν 2016

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΑΝΟΒΕΡΓΙ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Υπογράφτηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη η σύμβαση συντήρησης του τμήματος της Π.Ε.Ο., Λουδίας- όρια Π.Ε Πιερίας (13/1/2016)

Την σύμβαση του έργου συντήρησης της Π.Ε.Ο Λουδίας-Όρια Π.Ε Πιερίας, που ανήκει στην αρμοδιότητα της Π.Ε Ημαθίας, υπέγραψε την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016  ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, με τον ανάδοχο του έργου κ. Γιώργο Ιερόπουλο, παρουσία του διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε  Ημαθίας, κ. Αλέκου Φωτόπουλου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 350.000 ευρώ και συμβασιοποιήθηκε με 168.000 ευρώ, ενώ ο εργολάβος θα εγκατασταθεί εντός του Ιανουαρίου του 2016.

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του τάπητα κυκλοφορίας τμημάτων της Π.Ε.Ο. (1) αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας (Λουδία – όρια Ν. Πιερίας) από την διασταύρωση προς Λιανοβέργι μέχρι διασταύρωση προς Π.Ε.Ο.  Αλεξάνδρειας -  Κατερίνης συνολικού εμβαδού 10.000 τ.μ.

Θα γίνει  επίσης ,σε μήκος 2.500 μέτρων περίπου και πλάτους 1 μέτρου, εκατέρωθεν του δρόμου καθαρισμός των φυτικών γαιών, ενώ θα  τοποθετηθούν χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, πινακίδες πληροφοριακές πλήρως αντανακλαστικές, επικινδύνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, ρυθμιστικές υψηλής αντανακλαστικότητας και πλαστικοί οριοδείκτες, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούμενο από ΣΑΕΠ008 έτους 2013 με κωδικό έργου: 2013ΕΠ00800039,   όπως αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 56542/ΔΕ-7122/17-12-2013 απόφαση Υπουργού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας με ΑΔΑ:  ΒΛΓΛΦ-97Ι.