20 Ιαν 2016

ΗΜΑΘΙΑ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΡΙΑΚΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Την Τετάρτη 20-01-2016 από ώρα 11:00΄ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:


α. Την απαγόρευση της εισόδου από Εγνατία Οδό στην Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Κλειδίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

β. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, από κόμβο Νησελίου έως τα όρια του Νομού μας με το Νομό Πιερίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατερίνη, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

γ. Την απαγόρευση της εισόδου στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Νησελίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη, και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

δ. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Επ.Ο. Βέροιας – Μελίκης – Κυψέλης – Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κατερίνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κυψέλη, μέσω Α/Κ Βέροιας, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

ε. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ανωτέρω (5) σχετικής Απόφασης, ήτοι:

i) είτε Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Ελασσόνας – Τυρνάβου Αμπελώνα – Γυρτώνης – Π.Α.Θ.Ε. [ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης]

ii) είτε Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Γρεβενών – Καλαμπάκας – Τρικάλων – Λάρισας – Π.Α.Θ.Ε.

στ. Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας και το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας παρακαλούνται για τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας κατόπιν αυτοψίας, με προσωπική ευθύνη κκ Διοικητών ή νομίμων αναπληρωτών αυτών.


ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1.  Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε το άρθρο 1 παρ. (α) της ανωτέρω σχετικής απόφασή μας μόνο ως προς τα ακόλουθα:
- Κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο Νομό Πιερίας, να εκτραπεί η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων, που κινούνται στην Π.Α.Θ.Ε. στο ρεύμα πορείας προς την Αθήνα και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών, από τη Χ/Θ 474+000 της Π.Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κλειδίου), στην Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Βέροια).

2.  Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε το άρθρο 1 της ανωτέρω σχετικής απόφασή μας μόνο ως προς τα ακόλουθα:
- Κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο Νομό Πιερίας, απόφαση μας δεν αφορά μόνο τα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 3,5 τόνων , αλλά όλα τα οχήματα.