28 Ιαν 2016

ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ 4-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), υπό την αιγίδα του Δήμου Νάουσας διοργανώνουν Συνέδριο με τίτλο «Αειφόρος παραγωγή υψηλής ποιότητας κερασιών για την ευρωπαϊκή αγορά» στην πόλη της Νάουσας (Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς «Χρήστος Λαναράς», ΕΡΙΑ) το διάστημα  4-8 Απριλίου, 2016.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δράσης COST FA1104 με τίτλο ‘Sustainable production of high-quality cherries for the European market’ στο οποίο αναμένεται να συμμετέχουν περισσότερα από 150 άτομα, προερχόμενα από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και τη Βιομηχανία.Η Oργανωτική Επιτροπή έχει ήδη διασφαλίσει τη συμμετοχή πέντε διακεκριμένων ομιλητών:


Prof. Guglielmo Costa, Univesrity of Bologna, Italy

Prof. Frank Zalom, Univesrity of California at Davis, USA

Dr. Ignasi Iglesia, IRTA Lleida, Spain

Dr. Francois Laurens, INRA, France

Prof. Matthew Whiting, Washington State University, USAΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των προσκεκλημένων ομιλητών και τον τίτλο της ομιλίας τους μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο http://www.cherry2016.gr/keynotespeakers/Αναλυτικά στοιχεία για το Συνέδριο και το πρόδρομο επιστημονικό και κοινωνικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.cherry2016.gr/.