14 Ιαν 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ

Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος, στο ύψος της ανισόπεδης γέφυρας στο Νησέλι Ημαθίας, λόγω μεγάλης και επικίνδυνης φθοράς του οδοστρώματος, την Πέμπτη 14-01-2016 από ώρα 09:00 έως 17:00, η Δ/νση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας με κατεύθυνση αρχικά από Αλεξάνδρεια προς Κυψέλη από ώρες 09:00΄ έως 13:00΄ και εν συνέχεια της λωρίδας κυκλοφορίας από Κυψέλη προς Αλεξάνδρεια από ώρες
13:00΄ έως 17:00΄. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από την εναπομείνασα λωρίδα κυκλοφορίας.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται από 4 σημαιοφόρους, 2 από κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα φορούν φωσφορούχο γιλέκο κίτρινου ή πορτοκαλί χρώματος και θα βρίσκονται εκατέρωθεν του σημείου εργασιών.