23 Ιουν 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

Οι Οργανώσεις  Παραγωγών  του τομέα των  φρούτων και οι υποστηρικτικές   του  τομέα  επιχειρήσεις ,  υπό  την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης  ,   σας προσκαλούν

στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Βέροια  την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 19,30 μμ, στο ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ Μέλαθρον.

ΘΕΜΑ: Εξαγγελία  Ίδρυσης  της Εθνικής  Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων  –  Γιγαρτοκάρπων  και  Ακτινιδίων 

Θα παραστεί και θα μιλήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Βαγγέλης  Αποστόλου.

Παρακαλείστε όπως παραστείτε .


Για την Οργανωτική Επιτροπή

Χαμπίδης  Δημήτριος                 Γιαννακάκης  Χρήστος