24 Ιουν 2015

30 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ!

Μία σειρά από νέες θέσεις εργασίας, καθώς και ένα εργαλείο για την παρακολούθησή τους, στην ιστοσελίδα www.theopenfund.com/careers ανακοίνωσε σήμερα το χρηματοδοτικό κεφάλαιο Openfund.
Σήμερα, οι αγγελίες αριθμούν τις 30 θέσεις εργασίας, ενώ το πλήθος τους πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω καθώς οι εταιρείες αναπτύσσονται.


Ο Γεώργιος Κασσελάκης, εταίρος στο Openfund δήλωσε:
“Δυόμιση χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου του JEREMIE Openfund II έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 200 θέσεις εργασίας εν μέσω της κρίσης, αριθμός ο οποίος πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω σημαντικά”.

Η αξία των θέσεων εργασίας στον τομέα υψηλής τεχνολογίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι startups επιχειρήσεις είναι κατά κανόνα αμιγώς εξαγωγικές, άρα συνεισφέρουν στον παραγωγικό κύκλο της χώρας. Επίσης, για κάθε θέση εργασίας στον χώρο υψηλής τεχνολογίας υπολογίζεται ότι δημιουργούνται άλλες 3,4 θέσεις, ενώ σε άλλους κλάδους ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά μικρότερος, ενδεικτικά μία θέση εργασίας στον κλάδο της μεταποίησης δημιουργεί μονάχα 1.4 θέσεις.


πηγη