10 Σεπ 2015

ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ!

 Στις 09/09/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

1.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 221 "ΔΑΣΩΣΕΙΣ" με: Ποσό: 964.434,08 € Και πλήθος: 1.253

2.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με: Ποσό: 171.355,40 € Και πλήθος: 6

3.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 132 "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" με: Ποσό: 9.507,08 € Και πλήθος: 10

4.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Χίου 2011 με: Ποσό: 2.535,00 € Και πλήθος: 89

5.ΠΛΗΡΩΜΗ για την Ενίσχυση εσπεριδοειδών Σάμου 2011 με: Ποσό: 68,60 € Και πλήθος: 2

6.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Δωδεκανήσων 2011 με: Ποσό: 90,00 € Και πλήθος: 2

7.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Καλύμνου 2011 με: Ποσό: 650,00 € Και πλήθος: 1

8.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για κριθάρι Λήμνου 2011 με: Ποσό: 2.319,00 € Και πλήθος: 8

9.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για φάβα Σαντορίνης 2011 με: Ποσό: 328,70 € Και πλήθος: 2

10.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για την καλλιέργεια Μαστίχας 2011 με: Ποσό: 655,78 € Και πλήθος: 1

11.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για Αίγειο Γάλα 2011 με: Ποσό: 64,08 € Και πλήθος: 1

12.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για Πρόβειο Γάλα 2011 με: Ποσό: 76,46 € Και πλήθος: 1

13.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για Δαμάσκηνα 2011 με: Ποσό: 40,00 € Και πλήθος: 1

14.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Θηλαζουσών Αγελάδων 2011» με: Ποσό: 160.799,73 € Και πλήθος: 56

15.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Συμπληρωματική Πρόσθετη Ενίσχυση Θηλαζουσών Αγελάδων 2011» με: Ποσό: 42.855,72 € Και πλήθος: 19

16.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για τοματάκι Σαντορίνης 2011 με: Ποσό: 149,95 € Και πλήθος: 2