30 Σεπ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας
έως δύο (2) μηνών από 17-12- 2015 ως 16-2-2016 στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου, ενόψει της χειμερινής περιόδου, αποδεχόμενη την 65/2015 απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής και την αριθμ. πρωτ. 388918/1549/08-09-2015 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ημαθίας.

Δειτε ΕΔΩ την προκηρυξηπηγη