26 Σεπ 2015

ΝΑΟΥΣΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Από το Υποκατάστημα Βέροιας του ΕΛΓΑ έγινε γνωστό ότι χορηγήθηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και τα αμπέλια  που ζημιώθηκαν από το χαλάζι της  20ης Σεπτεμβρίου 2015 (20/09/2015).


Για το λόγο αυτό, οι καλλιεργητές που οι καλλιέργειές τους υπέστησαν ζημιές, μπορούν, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, να υποβάλλουν στον ανταποκριτή ΕΛΓΑ του Δήμου Νάουσας, δήλωση ζημιάς μαζί με τη Δήλωση Καλλιέργειας-Εκτροφής (Δ.Κ.Ε.) του ΕΛΓΑ. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον  ανταποκριτή ΕΛΓΑ του Δήμου Νάουσας (τηλ. 2332350020).