29 Δεκ 2015

Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές από τα Τμήματα Διακόσμησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Αλεξάνδρειας

 
 
 
Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές από τα Τμήματα Διακόσμησης
του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Αλεξάνδρειας 

 
 
Τα στελέχη του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Αλεξάνδρειας θα θέλαμε να συγχαρούμε τα τμήματα Διακόσμησης για τις υπέροχες χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Οι εκπαιδευόμενοι των εν λόγω τμημάτων με την εκπαιδεύτριά τους κα Αικατερίνη Πλατσά, διακοσμήτρια, κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικα αντικείμενα με είδη καθημερινής χρήσης. Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο πραγματοποιούνται τέσσερα τμήματα Διαμόρφωσης και Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων στο Δήμο Αλεξάνδρειας, δύο στην πόλη της Αλεξάνδρειας, ένα στο Πλατύ και ένα στα Καβάσιλα.
 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
 
Θωμαή Ε. Δημητριάδου,
6949410881, 2333026806, E-mail: kdvm.alex@gmail.com , facebook: Κδβμ Δήμου Αλεξάνδρειας
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας 
ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας

Αθηνά Ευσταθίου,
6936276296, 2333026806, Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας