21 Δεκ 2015

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΠΟΝΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


Συγκεκριμένα πρόκειται για:


από τα 8 εκατ. ευρώ για τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους δήμους,

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 30.860 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  43.500 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   25.600 ευρώ

από τα  8 εκατ. ευρώ για τα Τέλη Διαφήμισης

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 30.430 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  48.800 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   23.600 ευρώ

και από τα 58 εκατ. ευρώ για την 12η κατανομή της πρώην ΣΑΤΑ, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τους δήμους

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 246.600 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 361.400 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  195.275 ευρώ