30 Ιαν 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ

Το αποφρακτικό του Δήμου Αλεξάνδρειας είδαμε
το πρωί στα χωριά του πρώην Δήμου Πλατεος με τους Δημοτικούς συμβούλους Κιρκιλιανιδη Γιάννη και Κυτουδη Μόσχο.