26 Ιαν 2015

ΣΥΜΣΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΟΓΑ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Μπορεί να εγινε η πληρωμή επιστροφής της β΄ δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που αφορά το αγροτικό πετρέλαιο αλλά όσοι αγρότες έχουν οφειλές προς τον ΟΓΑ θα καταβληθούν «τσεκουρεμένες», τουλάχιστον στο ύψος της ετήσιας εισφοράς τους προς τον Οργανισμό. Το ίδιο «κούρεμα» θα γίνει και για όσους αγρότες έχουν χρέη προς την εφορία (φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.α.).


Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο συμψηφισμός θα γίνεται ως εξής: 

α) Θα χρησιμοποιείται για τους συμψηφισμούς η βάση δεδομένων ασφαλιστικών οφειλών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). 
β) Τα αιτήματα συμψηφισμού οφειλών στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης θα υποβάλλονται προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών (ΔΗΛΕΔ) και στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφει εντός 3 ημερών. 
γ) Αν το αίτημα συμψηφισμού υποβληθεί από τις εφορίες ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφεται σε πραγματικό χρόνο (online). 
δ) Μετά τον συμψηφισμό και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή, αυτή θα γίνεται αμέσως και χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. 
ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει αδυναμία χρήσης της εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η επιστροφή των φόρων θα μπορεί να γίνεται με χορήγηση «Βεβαίωσης μη οφειλής» ή έντυπης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


agrotypos.gr