4 Φεβ 2016

ΕΦΕΤ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ( 29 – 01 – 2016 )
Τριετές Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τον καλύτερο συντονισμό των ελεγκτικών
μηχανισμών, τη διενέργεια κοινών ελέγχων και την από κοινού διαχείριση εκτάκτων
περιστατικών και καταγγελιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων υπέγραψαν
στις 29 – 01 – 2016 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και ο Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα
της Π.Κ.Μ. στην Θεσσαλονίκη.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας σηματοδοτεί
τη συνέχιση της υλοποίησης του
προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ για τα έτη 2016 – 2018. Προβλέπει τον
καλύτερο συντονισμό, την εφαρμογή ίδιων πρακτικών των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.,
που είναι αρμόδιες σύμφωνα με το νόμο για τον «Επίσημο έλεγχο των τροφίμων»,
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τον
τρόπο διενέργειας των ελέγχων στην αγορά και επιπρόσθετα έχει ως στόχο τη
διαχείριση διατροφικών περιστατικών και κρίσεων, έκτακτων περιστατικών και
καταγγελιών από τους πολίτες.
Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Ιωάννης Τσιάλτας, αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα για τη συνέχιση της συνεργασίας με
τον ΕΦΕΤ στον τομέα της υγιεινής, της ασφάλειας και του ελέγχου των τροφίμων,
δήλωσε τα εξής : "Δεν είναι τυχαίο που το τρίτο πρωτόκολλο συνεργασίας
υπογράφεται με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μια περιφέρεια που έχει μια 
παράδοση στην συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών.

 Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρήκαμε συνοδοιπόρο στη βασική συλλογιστική μας : είμαστε εδώ για να
προχωρήσουμε σε μια συνεργασία με συντονισμό για να καταστήσουμε τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς δυνατότερους και αποτελεσματικότερους με κύριο στόχο να
προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και τον καταναλωτή. Είμαστε σήμερα εδώ για να
υπογράψουμε το πρωτόκολλο το οποίο θα μας δώσει μία δυνατότητα : να
αποφύγουμε φαινόμενα του παρελθόντος διπλών ελέγχων, ανώφελων ελέγχων,
επικαλύψεων κλπ. Ο συντονισμός και ο προγραμματισμός θα είναι σε ενιαία βάση.
Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε καλύτερα τους ελέγχους που
πραγματοποιούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα για την ασφάλεια, καταλληλότητα
και υγιεινή των παραγόμενων προϊόντων. Αυτή η "ισχύς εν τη ενώσει" θα μας δώσει
και μια δυνατότητα εξοικονόμησης προσωπικού και πόρων". Παράλληλα, ο Πρόεδρος
του ΕΦΕΤ αναφέρθηκε στις δράσεις του φορέα για τα προσεχή έτη, όπου εκεί
τίθενται οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι για τους ελέγχους στο σύνολο του
αγροτοδιατροφικού τομέα, προκειμένου να υπάρξει κοινή πολιτική και συντονισμός
δράσεων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμα.

Στη σύσκεψη για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας συμμετείχαν ο
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. κ. Ν. Τσοτσόλης, η
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Π.Κ.Μ. κ. Κ. Σαλογιάννου, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Κ.Μ. κ. Π. Μπαλλά, ο Προϊστάμενος της
Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ν. Τράιος καθώς και
υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο φορέων.