6 Φεβ 2016

"ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ" ΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Μέτρα ενίσχυσης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, με φορολογικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά κίνητρα, προβλέπει σχέδιο της κυβέρνησης, που περιλαμβάνει την σύνταξη νέου εθνικού μητρώου αγροτών και καθιέρωση νέων ορίων για τον ορισμό τους.
Σύμφωνα με διαρροές στον Τύπο, στόχος είναι να επαναπροσδιοριστεί το αγροτικό εισόδημα και να γίνει η φορολόγησή του με βάση τον επανακαθορισμό της έννοιας της αγροτικής επιχείρησης και της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα θα καθιερωθεί η «Κάρτα του Αγρότη», με στόχο
την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016 θα έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες για την έκδοσή της. Η εν λόγω κάρτα θα έχει ως πιστωτικό όριο το ύψος των ενισχύσεων των αγροτών και οικονομικό πλαφόν βασισμένο στα στοιχεία των δηλώσεων καλλιέργειας των προηγούμενων χρόνων.

Στο όνομα της αναζήτησης «ισοδυνάμων» για την εκτόνωση της κρίσης με τα αγροτικά μπλόκα, η κυβέρνηση προχωρά στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, με σκοπό την ευνοϊκή φορολογική και ασφαλιστική τους μεταχείριση. Οι τρεις προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν για την ένταξη στο νέο μητρώο είναι οι εξής:
- τουλάχιστον του 50% του εισοδήματος του από αγροτικές εργασίες,
- επαγγελματική απασχόληση τουλάχιστον κατά το 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας και
- ασφάλιση στον ΟΓΑ.

Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση για όσους ενταχθούν στο νέο μητρώο θα θεσπιστεί αφορολόγητο όριο για το οικογενειακό εισόδημα, θα υπάρξει μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και παροχών και θα υπάρξει αυξημένη μοριοδότηση για την συμμετοχή τους στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ακόμη θα θεσμοθετηθούν οικογενειακές αμοιβές για τις αγροτικές εργασίες ενώ θα συμπεριληφθεί στα έξοδα η αγορά γεωργικών μηχανημάτων και άλλων πάγιων εξόδων για την παραγωγή.


ΠΗΓΗ