16 Φεβ 2016

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Ερώτηση στη Βουλή, για την υποστελέχωση και τα προβλήματα λειτουργίας του ΕΚΑΒ στην Ημαθία, κατέθεσε ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, επισημαίνοντας αρχικά, πως πρέπει να ενισχυθεί το ΕΚΑΒ με διασώστες και οχήματα αλλά και να υπάρξει ένας συνολικός επανασχεδιασμός των δομών και της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βεσυρόπουλος, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό, να δεσμευτεί για το πώς θα αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού, καθώς με αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο, ότι το ΕΚΑΒ έχει επιφορτιστεί με τη διαχείριση δευτερογενών περιστατικών όπως εξιτήρια, επανεξετάσεις, επιτροπές, αιμοδοσίας κ.α., οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει στον τομέα του ΕΚΑΒ στην Ημαθία έχουν εξαντλήσει τα όρια της αντοχής τους.

Ακόμη, ο Βουλευτής Ημαθίας,
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός, ότι στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τις θέσεις του ΕΚΑΒ αλλά και στις προσλήψεις διασωστών του ΕΚΑΒ που προκήρυξε το ΚΕΕΛΠΝΟ, δεν προβλέπονται προσλήψεις διασωστών για το Νομό Ημαθίας. Τονίζει, επίσης, την ανάγκη να δημιουργηθούν τομείς του ΕΚΑΒ και στην Αλεξάνδρεια και στη Νάουσα,  με την προϋπόθεση βέβαια, ότι θα στελεχωθούν με νέους διασώστες και προσωπικό και δεν θα αποδυναμωθούν οι ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στο νομό.

Σε δήλωση του ο Βουλευτής Ημαθίας, αναφέρει:

«Η δημόσια υγεία, στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρη τη Χώρα, βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί οριακές καταστάσεις πλέον. Η λειτουργία του ΕΚΑΒ στην Ημαθία στηρίζεται στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων.

Άμεσα πρέπει να υπάρξει όχι μόνο ενίσχυση με προσωπικό και ασθενοφόρα αλλά και ένας συνολικός επανασχεδιασμός των δομών αλλά και της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΚΑΒ στην Ημαθία.

Η δημιουργία επιπλέον τομέων του ΕΚΑΒ σε Νάουσα και Αλεξάνδρεια θα πρέπει να συνοδεύεται από προσλήψεις νέων διασωστών.

Επισημαίνω, ότι οι πρόσφατες προσλήψεις διασωστών του ΕΚΑΒ από το ΚΕΕΛΠΝΟ περιορίστηκαν μόνο στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά. Έχει όμως και η Ημαθία ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Τονίζω, επίσης, ότι το Υπουργείο Υγείας  μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, πρέπει να κατανείμει νέα ασθενοφόρα στην Ημαθία αφού τα ήδη υπάρχοντα παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες λόγω παλαιότητας».


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:


ΘΕΜΑ: «Υποστελέχωση και προβλήματα λειτουργίας του ΕΚΑΒ στην Ημαθία»

Κύριε Υπουργέ

Γνωρίζετε τον υψηλό βαθμό υποστελέχωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας στο νομό Ημαθίας. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, είναι η έλλειψη προσωπικού στο ΕΚΑΒ, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό, ότι αυτή τη στιγμή το προσωπικό του ΕΚΑΒ στο νομό, ανέρχεται σε 34 άτομα, οι 5 εκ των οποίων βρίσκονται στη φάση της συνταξιοδότησης.

Αυτό σημαίνει, ότι δεν επαρκεί το ανθρώπινο δυναμικό για να στελεχωθούν τα πληρώματα των ασθενοφόρων και να καλυφθούν οι βάρδιες. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι για να στελεχωθεί ένα ασθενοφόρο ώστε να υπάρχει 24ωρη κάλυψη, απαιτούνται 11 διασώστες και για την αντίστοιχη 24ωρη λειτουργία του συντονιστικού κέντρου άλλα 4 άτομα. Αυτό σημαίνει, ότι το ΕΚΑΒ, μπορεί να διαθέτει δύο μόνο ασθενοφόρα για να καλύπτονται οι ανάγκες και τα περιστατικά στο νομό Ημαθίας.

Αντιλαμβάνεστε, ότι με αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο, ότι το ΕΚΑΒ έχει επιφορτιστεί με τη διαχείριση δευτερογενών περιστατικών όπως εξιτήρια, επανεξετάσεις, επιτροπές, αιμοδοσίας κ.α., οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει στον τομέα του ΕΚΑΒ στην Ημαθία έχουν εξαντλήσει τα όρια της αντοχής τους.
Επισημαίνω ιδιαίτερα το γεγονός των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν στο νομό Ημαθίας ενώ στην περιοχή βρίσκονται σημαντικοί οδικοί άξονες αλλά και σημεία με μεγάλο ιστορικό συχνότητας τροχαίων ατυχημάτων.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τις θέσεις του ΕΚΑΒ αλλά και στις προσλήψεις διασωστών του ΕΚΑΒ που προκήρυξε το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν προβλέπονται προσλήψεις διασωστών για το Νομό Ημαθίας παρά το γεγονός, ότι οι ανάγκες είναι και πιεστικές και δεδομένες.

Τονίζω επίσης, ότι απαιτείται ένας συνολικός επανασχεδιασμός των δομών αλλά και της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΚΑΒ στην Ημαθία. Τομείς χρειάζονται εκτός από τη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια αλλά και στη Νάουσα. Με την προϋπόθεση βέβαια, ότι θα στελεχωθούν με νέους διασώστες και προσωπικό και δεν θα αποδυναμωθούν οι ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στο νομό. Με αυτό τον τρόπο θα καλύπτονται άμεσα όλα τα περιστατικά και θα υπάρχει ταχύτητα και ευελιξία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Στα προβλήματα λειτουργίας του ΕΚΑΒ στην περιοχή εντάσσεται και το πρόβλημα της παλαιότητας του στόλου των ασθενοφόρων. Σχεδόν όλα παρουσιάζουν καθημερινές βλάβες και απαιτούν υψηλές δαπάνες συντήρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Εάν γνωρίζει το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ στην Ημαθία και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την ενίσχυση με προσωπικό του ΕΚΑΒ στο νομό.

2.Εάν θα υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη για την πρόσληψη διασωστών από το ΚΕΕΛΠΝΟ και αν σε αυτήν πρόκειται να συμπεριλάβει και προσλήψεις για την Ημαθία. Γιατί ανάγκες δεν υπάρχουν μόνο στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές.

3. Εάν προτίθεται με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια ασθενοφόρων να διαθέσει κάποια από αυτά για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ στην Ημαθία. Ποιος είναι ο προγραμματισμός;

4. Στα πλαίσια ενός συνολικού επανασχεδιασμού, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να δημιουργήσει τομείς του ΕΚΑΒ στη Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια με την προϋπόθεση όμως να στελεχωθούν με την πρόσληψη νέων διασωστών για να μην αποδυναμωθεί η υφιστάμενη δομή;