17 Σεπ 2015

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΜ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ!

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι υποθέσεις φοροδιαφυγής επιχειρήσεων, θα αντιμετωπίζονται πλέον με αφαίρεση ΑΦΜ και παύση λειτουργίας.


Η αυτόματη αφαίρεση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, θα εφαρμόζεται, σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαϊδου, σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής και κλοπής του ΦΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, θα εφαρμόζεται όταν:

α) επιχείρηση με ενδοκοινοτικές συναλλαγές για ένα χρόνο δεν έχει υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις για την απόδοση του ΦΠΑ.

β) επιχείρηση με ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλει επίσης για διάστημα ενός έτους μηδενικές δηλώσεις απόδοσης ΦΠΑ.

γ) δεν βρίσκεται η διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα η επιχείρηση.

δ) οι υπεύθυνοι της επιχείρησης αρνούνται να παράσχουν πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα που ζητούνται από τη φορολογική διοίκηση.

Από τη στιγμή που θα αφαιρείται το ΑΦΜ, θα μπορεί να επιστραφεί, μόνο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και προσκόμισης στοιχείων που θα αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν οι λόγοι αναστολής του ΑΦΜ


πηγη