25 Ιαν 2017

Ξεκινά η ΜΑΘΗΤΕΙΑ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ!


Τον Μάρτιο του 2017 ξεκινά η ΜΑΘΗΤΕΙΑ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ!
Τι σημαίνει αυτό;
Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας - για 4 ημέρες την εβδομάδα - με αποζημίωση των μαθητών με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου: 16,84 € και ασφάλιση
και εργαστηριακό μάθημα 1 ημέρα στα Εργαστηριακά Κέντρα.
Η διάρκεια Μαθητείας είναι 9 μήνες και ο μαθητευόμενος μπορεί μετά από πιστοποίηση, να πάρει πτυχίο Ειδικότητας, επιπέδου 5.
Δικαίωμα στο θεσμό της Μαθητείας έχουν οι απόφοιτοι:με απολυτήριο ΕΠΑΛ και πτυχίο ειδικότητας
που βρίσκονται εκτός ασφάλισης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.

Στο ΕΠΑΛ & Ε.Κ.Αλεξάνδρειας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα μαθητείας για το σχολικό έτος 2016-17 στις παρακάτω ειδικότητες:

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
Τεχνικός Οχημάτων,
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και
Βοηθός Νοσηλευτή.

Πληροφορίες:
Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Αλεξάνδρειας τηλ.: 23330-27015

Ενημέρωση για Επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν απόφοιτους των ΕΠΑΛ
http://www.slideshare.net/nicknick243/o-71382653

Ενημέρωση για Μαθητές, Εκπαιδευτικούς & Επιχειρήσεις
http://www.slideshare.net/nicknick243/201617-71379300