8 Σεπ 2016

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Των  Γονέων και Κηδεμόνων των  Τ.Κ. Πρασινάδας - Κυδωνιάς
του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας

ΠΡΟΣ

Τη Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας

Οι γονείς 12 μαθητών/τριών, αποφοίτων της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου-Πρασινάδας-Κυδωνιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας έχοντας υπόψη:
Ι. Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας μας
ΙΙ. Τις διατάξεις των άρθρων 7,8 και 12 του Π.Δ. 104/79 «Περί του τρόπου και χρόνου εγγραφής μαθητών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨
ΙΙΙ. Την ΚΥΑ 24001/2013, ΦΕΚ 1449Β/14-6-2013 για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων

Αιτούμαστε


Την εγγραφή των παιδιών μας στο Γυμνάσιο Τρικάλων Ημαθίας, ως το πλησιέστερο στη διεύθυνση κατοικίας μας.

Δεδομένου ότι:

α) σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 104/79, οι μαθητές φοιτούν στο Γυμνάσιο στην περιοχή του οποίου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους
β) σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 104/79, όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός ομοιότυπα σχολεία, τα όρια της περιοχής του καθενός εξ αυτών (χωροταξική κατανομή), καθορίζονται με απόφασή σας
γ) σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Π.Δ. 104/79, για την αυτεπάγγελτη μεταγραφή μαθητών λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών
δ) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 24001/2013, ΦΕΚ 1449Β/14-6-2013 «Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς», μαθητές δικαιούνται μεταφοράς «με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979, όπως ισχύει»
ε)  σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 24001/2013, ΦΕΚ 1449Β/14-6-2013, «Κατά τον υπολογισμό της απόστασης λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη ενδεδειγμένη πεζή
διαδρομή του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν».
Στ) στην υπ. αριθμ. Φ.19/6312/13-7-2016 απόφασή σας για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δεν υπάρχει καμία αναφορά στα χωροταξικά κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η κατανομή των μαθητών στα σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Ισχυροποιούμε το αίτημα μας για Εγγραφή των Μαθητών Πρασινάδας και Κυδωνιάς   στο Γυμνάσιο Τρικάλων επικαλούμενοι :
Το έγγραφο με τις υπογραφές των γονέων των μαθητών που επιθυμούν την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο Τρικάλων.
Την απόφαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου για την ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού.
Την απόφαση των τριών Διευθυντών των Γυμνασίων Τρικάλων, Πλατέος και Κορυφής.
Τις  δύο (2) ενστάσεις της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου.
Το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με τις χιλιομετρικές αποστάσεις των Σχολικών Μονάδων  και της μόνιμης κατοικίας των μαθητών.
Θεωρούμε ότι η άρνησή σας να φοιτήσουν τα παιδιά μας στο Γυμνάσιο Τρικάλων αποτελεί εμπαιγμό στα πρόσωπα όλων μας και διακατέχεται από υστεροβουλία και εμπάθεια, αρχικά με στόχο την αποδυνάμωση του Γυμνασίου των Τρικάλων και τελικά την κατάργησή του .Εάν αναλογιστούμε ότι αυτή ήταν και η αρχική σας πρόταση συμπεραίνουμε ότι εις βάρος των παιδιών μας θέλετε  σε βάθος λίγων χρόνων να υλοποιήσετε την αρχική σας απόφαση . Χωρίς να υπολογίζετε ούτε το κόστος των μεταφορικών που διπλασιάζεται καθώς η Τ.Κ. Πρασινάδας απέχει από το Γυμνάσιο Τρικάλων μόλις  7,09 χλμ ,ενώ από του Πλατέος  13,16 χλμ. ,ούτε το γεγονός ότι  τα παιδιά υποβάλλονται καθημερινά  σε διπλάσιο δρομολόγιο ,σε ένα δρόμο  γεμάτο στροφές, αυξάνοντας έτσι την επικινδυνότητα της μετακίνησης τους. Όλα στο βωμό της αρχικής σας απόφασης.
Επιπρόσθετα παραβλέποντας το γεγονός, ότι  εδώ και χρόνια, λειτουργεί το Ενιαίο Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου –Πρασινάδας,  λειτουργείτε αντιπαιδαγωγικά χωρίζοντας τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου Πρασινάδας , δυσχεραίνοντας έτσι  την ομαλή μετάβασή τους στο Γυμνάσιο.
Υπερασπιζόμενοι το συνταγματικά κατοχυρωμένο θεμελιώδες γονικό δικαίωμα για την ανατροφή και μόρφωση των παιδιών μας, πέρα από τυχόν ιδιοτελείς σκοπιμότητες και τακτικισμούς που γεννούν εύλογες απορίες και ερωτηματικά για το εάν τελικά υπάρχει η βούληση για την ουσιαστική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διεκδικούμε (το αυτονόητο) και ζητούμε:
Την άμεση και απαράκλητη εφαρμογή του Νόμου
Την ακύρωση της Φ.19/6312/13-7-2016 απόφασής σας ως προς το σκέλος που αφορά τους μαθητές των  Τ.Κ. Πρασινάδας-Κυδωνιάς
Την αποστολή των απολυτηρίων των μαθητών της Τ.Κ. Πρασινάδας στο Γυμνάσιο Τρικάλων
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε θα προσπαθήσει να καταστρατηγήσει τη νομοθεσία, να αλλοιώσει τη χωροταξική κατανομή, να επιβαρύνει τη δημόσια δαπάνη και να εκθέσει σε κίνδυνο τα ίδια τα παιδιά μας, υποχρεώνοντας τα να διανύουν καθημερινά τη διπλάσια από την προβλεπόμενη και μία πλέον επικίνδυνη απόσταση.


Οι γονείς και κηδεμόνες
1.Ζησόπουλος Γεώργος
2.Σαράφης Γιώργος
3.Χρυσόμαλλος Δημήτριος
4.Καραδουλαμάς Γιώργος
5.Πετικόπουλος Αριστείδης
6.Νουσιόπουλος  Βασίλειος
7.Πανταζής Γιώργος
8.Γκαλτσίδου Μαρία
9.Γραμμενόπουλος Παναγιώτης
10.Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
11.Ελέζι Ραμίζ
12.Τσεζαίρ Ντάτσι
Την παρούσα συνυπογράφουν:
1.Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πρασινάδας-Κυδωνιάς
 2.Πρόεδρος Τ.Κ. Πρασινάδας- Κυδωνιάς
3 .Πρόεδρος  ΤΚ. Τρικάλων
4.Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Τρικάλων
5. Οι δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αλεξάνδρειας:Κιρκιλιανίδης Ιωάννης
Κυτούδης Μόσχος