27 Μαΐ 2016

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:MIA ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Μια σύγχρονη λύση στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτή της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής, ξεκινά να προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη του το Επιμελητήριο Ημαθίας.
Το βασικό πλεονέκτημα της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone). Ένας μοναδικός κωδικός διασφαλίζει την αυθεντικότητα του αποστολέα και αποδεικνύει τη γνησιότητα εγγράφων/μηνυμάτων. Επιπλέον, έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική και διαφορετική για κάθε έγγραφο. Μετά την ψηφιακή υπογραφή το περιεχόμενο του εγγράφου προστατεύεται, δεν τροποποιείται και αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη. 
Η έκδοση της ψηφιακής υπογραφής γίνεται με απλά βήματα:

  1. Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο τοπικό Επιμελητήριο
  2. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ
  3. Έλεγχος της εταιρείας/αίτησης που εκπροσωπεί ο αιτών από το τοπικό Επιμελητήριο
  4. Πληρωμή του κόστος απόκτησης της υπηρεσίας Ψηφιακής Υπογραφής
  5. Προσέλευση στο Επιμελητήριο για την φυσική ταυτοποίηση και την έγκριση της αίτησης
  6. Έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού από τον υπολογιστή της Ψηφιακής Γωνιάς του Επιμελητηρίου
Κόστος-διάρκεια
Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων - μελών μας στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής τους, το Επιμελητήριο Ημαθίας διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για την απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Όλγα Σαββίδου – Αμυγδαλιά Μαυροπούλου, τηλ. επικοινωνίας 23310 24734, e-mail: chamimat@otenet.gr