20 Μαΐ 2016

"ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΣΧΟ ΚΥΤΟΥΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ"(εικόνες)

"ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ"

Τα νήπια και οι νηπιαγωγοί του νηπιαγωγείου Σταυρού,
ευχαριστούν τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της κ. Κυτούδη Μόσχο,
καθώς μετά την διαπίστωση βασικών αναγκών και ελλείψεων για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του νηπιαγωγείου μας
(μέσα από τις απαιτούμενες διαδικασίες), ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προχώρησαν στην κάλυψη και υλοποίηση των αναγκών του νηπιαγωγείου, που
αφορούσαν την
οργάνωση – τη λειτουργικότητα – και την ασφάλεια των νηπίων μας.