19 Δεκ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Όλοι οι κάτοχοι και χρήστες σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις), πρέπει να δηλώσουν την υδροληψία που διαθέτουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.

Η δήλωση γίνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2333350127, αρμόδιος υπάλληλος Στάμος Δημήτριος.


                                                             
                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                   

ΚΩΝ/ΝΟΣ  Γ.  ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ