29 Δεκ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΡΥΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2015


Στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας εναλλακτικής μεθόδου διάχυσης γνώσης στους γεωργούς για ζητήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών: Τα Σχολεία Αγρού» που χρηματοδοτείται από την πράξη «Εκπόνηση σχεδίων ερευνητικών και τεχνολογικών αναπτυξιακών έργων καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την επίβλεψη του Ινστιτούτου Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, θα σχεδιαστούν και θα πραγματοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευσης γεωργών σε ζητήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών βαμβακιού και ρυζιού.

Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν με την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου (Άνοιξη 2015) και θα πραγματοποιηθούν σε φυσικές συνθήκες αγρού με τη χρήση μιας καινοτόμου για την Ελλάδα μεθόδου γεωργικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και θα επικεντρωθούν σε ζητήματα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, ολοκληρωμένης διαχείρισης της εδαφικής γονιμότητας, λίπανσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης θρεπτικών στοιχείων.

Η συμμετοχή των γεωργών στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν.

Παρακαλούνται οι βαμβακοπαραγωγοί και οι παραγωγοί ρυζιού που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα να επικοινωνήσουν στο e-mail: field.schools.greece@gmail.com ή στο τηλέφωνο: 2310471544 (εσωτερικό: 176).