19 Μαΐ 2015

XANOΝΤΑΙ TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ!

Να χάσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές κινδυνεύουν οι αποδέκτες περσινών μεταβιβάσεων, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά δεν τις αναγνωρίζει και ζητά να γίνουν εκ νέου από την αρχή.
H μεταβίβαση δικαιώματος λήψης είναι ιδιαίτερα ελκυστική για γεωργούς, οι οποίοι το 2014 ήταν αποδέκτες μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης με ή χωρίς γη και δεν υπέβαλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2013 κι ως εκ τούτου δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεωργός Α, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει το δικαίωμα αυτό της χορήγησης δικαιωμάτων σε άλλο γεωργό Β, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις, δίνοντας του έτσι “εισιτήριο πρόσβασης” στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι πρόκειται για μεταβίβαση δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και όχι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (χρήματα), ως εκ τούτου δεν μεταβιβάζεται η αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ενδεχομένως ο γεωργός Α το 2014.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης είναι:

■μαζί με τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης ο γεωργός Α να μεταβιβάσει και επιλέξιμη έκταση που έχει δηλώσει το 2013 και το 2014, με ενοικίαση ή πώληση, στον γεωργό Β. Ο αριθμός των ΔΒΕ που θα κατανεμηθούν στον γεωργό Β δεν περιορίζεται από την έκταση που θα του μεταβιβαστεί μαζί με το δικαίωμα λήψης αλλά ακολουθεί τον κανόνα 1 ΔΒΕ=1 ha επιλέξιμης έκτασης, που θα δηλώσει εκείνος στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

■και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι να χαρακτηρίζονται ενεργοί γεωργοί το 2015. Προσοχή: Οι μεταβιβαστές δικαιώματος λήψης, οι οποίοι επιθυμούν να χορηγηθούν και σε εκείνους δικαιώματα και ως εκ τούτου μεταβιβάζουν μέρος της εκμετάλλευσής τους, υπόκεινται στην ρήτρα απροσδόκητου κέρδους. Όποιοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης σε άλλο γεωργό, υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση μεταβολών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το ζήτημα υπάρχουν αντιδράσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Μια από αυτές είναι και το Αγρίνιο, με την τοπική Ένωση, ν' αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης την προσεχή Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12.00 το μεσημέρι στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

ΠΗΓΗ