11 Μαΐ 2015

ΝΑΟΥΣΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ 2018(γεν. 1997)


 Παρακαλούμε οι αναφερόμενοι να παρουσιαστούν για την κατάθεση του Δελτίου απογράφης τους στην Στρατολογική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας (Εγνατία 158-πρώην 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης) από ώρα 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ ή στο πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών.


Θα πρέπει να φέρουν μαζί τους


  • Αντίγραφο του  Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας τους
  • Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας
  • Για τους κατοίκους εξωτερικού μπορούν να καταθέσουν ΔΑ μέχρι την ημέρα υποχρέωσης της κατάταξης τους  ,προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου προξενείου.


Η απογραφή γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις με την κατάθεση ΔΑ από πληρεξούσιο πρόσωπο

Η μη συμμόρφωση τους με την ως άνω υποχρέωση τους επισύρει κιρρώσεις σύμφωνα με τους κανόνες που  διέπει την Στρατιωτική Νομοθεσία.                                                                Ο αρμόδιος υπάλληλος επί του Μήτρώου Αρρένων                                                                                           Λούκας Γεώργιος