24 Ιουλ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
Αφορά στο διάστημα στο

στάδιο δημιουργίας χτενιών , αρχή της ανθοφορίας και στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
Διαπιστώσεις

Οι βαμβακοφυτείες
βρίσκονται στο στάδιο δημιουργίας χτενιών και στην αρχή της ανθοφορίας
Στους αγρούς παρατήρησης δεν εντοπίζονται σχεδόν καθόλου προνύμφες πράσινου σκουληκιού. Ενώ παρατηρείται μικρό ποσοστό ωοθεσίας στα φυτά πράγμα που σημαίνει ότι επίκειται η εκκόλαψη της νέας γενιάς εντός των επομένων ημερών

Λόγω του ευνοϊκού καιρού με τις συνεχόμενες υψηλές θερμοκρασίες και τις αρδεύσεις τα φυτά έχουν έντονη βλαστική ανάπτυξη η οποία απαιτείται να ρυθμιστεί.
Η παρουσία αλευρώδη είναι πολύ περιορισμένη σε όλες της περιοχές της περιφερειακής ενότητας
Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Η εβδομάδα από 23/7/2016 ως 30/7/2016 τουλάχιστον είναι πολύ κρίσιμη για την παρουσία της νέας γενιάς. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους ανά 3 ημέρες τουλάχιστον εν όψει και της επικείμενης γενιάς ώστε να ελέγχουν τυχόν παρουσία νεαρών προνυμφών. Όσον αφορά το πράσινο σκουλήκι το κατώτατο όριο επέμβασης είναι 6-8 προνύμφες ως ένα εκατοστό μήκος κ.μ.ο. ανα 100 φυτά , ενώ για τον λυγκο 5 άτομα κ.μ.ο. ανα 100 φυτά. Για το ρόδινο σκουλήκι κατώτατο όριο επέμβασης είναι η εύρεση 20 προσβεβλημένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων από πέντε αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Την περίοδο αυτή συστήνονται ψεκασμοί με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μόνον όταν οι πληθυσμοί υπερβαίνουν τα όρια της προηγούμενης παραγράφου. Ανάλογα με την ανάπτυξη σε κάθε βαμβακοχώραφο να γίνουν ψεκασμοί με τους κατάλληλους ρυθμιστές ανάπτυξης ,ώστε να επέλθει ισορροπία μεταξύ βλαστικότητας και καρποφορίας
Τονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις ετικέτες τους , και κατά προτίμηση τις νυχτερινές ώρες όπου δεν υπάρχει πτήση των μελισσών